Users / Користувачам

If there is music playing at your restaurant, hotel, disco, cosmetic saloon, trade or entertaining centre, then this is just for you!

You are the User.

And we, in our turn, on the basis of powers, received from the right owners, have to give you, as the User, unrestricted rights on the usage of related rights objects through the signed contracts.

The authors’ royalty amount for the usage of commercially published phonograms, videos and related performances along with the repayment mechanism are regulated by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №71 “On the setting of amounts, conditions and repayment procedure of authors’ royalties for the usage of commercially published phonograms, related performances” from 18.01.2003. (Only the minimal royalty rates are fixes there).

Please, notice that public translation, retranslation of phonograms, videos and related performances without the contract signed with the CMOs is the violation of the Ukrainian legislation.

Administrative and criminal responsibility for violation of copyright and related rights is provided by the Article 51-2 of the Administrative Code of Ukraine and Article 176 of the Criminal Code of Ukraine.

The Law of Ukraine on “The copyright and the related rights” also governs the civil property responsibility for legislation violation in the area of copyright and related rights.

After concluding the Contract on the authors’ royalty payment with the authorized organization on CMOs (NRMU is just the right one) you get the possibility of legal usage of phonograms, videos and related performances.

Having concluded the Contract with us, You can be sure that your funds will definitely find the performer or the author of the music masterpiece you like so much.

Якщо у вашому ресторані, дискотеці, готелі, косметичному салоні, торговому або розважальному центрі,тощо, грає музика, то цей розділ саме для вас.

І ви — не хто інший, як Користувач.

Ми, в свою чергу, на основі одержаних повноважень від правовласників, маємо право надавати вам, Користувачам, шляхом укладання договору, невиключні права на використання об'єктів суміжних прав.

Розмір винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих в них виконань, а також порядок її виплати регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм їх примірників та зафіксованих у них виконань» від 18 січня 2003 р ( це- мінімальні ставки винагороди).

Нагадуємо, що публічне сповіщення та ретрансляція фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань без укладеного договору з організацією колективного управління, є порушенням законодавства України. Стаття 51-2 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" та стаття 176 Кримінального кодексу України передбачають адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення авторського права і(або) суміжних прав.

Закон України "Про авторське право і суміжні права", також встановлює цивільну майнову відповідальність за порушення законодавства у сфері авторського права й суміжних прав. Після укладення договору про виплату винагороди з організацією колективного управління ( УСПУ і є саме такою організацією) ви як Користувач, отримуєте можливість легального використання фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань.

Уклавши з нами договір, ви будете впевнені, що ваші кошти обов'язково знайдуть виконавця чи автора, музика якого вам так подобається!